Brdy a Český kras

Zámek Mníšek pod Brdy / Hrad Karlštejn / Rotunda sv. Martina v Karlíku / Koněpruské jeskyně / Zámek Dobříš / Aquapark Beroun / Rozhledna Studený vrch / Vodní nádrž Vrané / Rozhledna Městská hora / Rozhledna Lhotka u Berouna / Japonská zahrada Oleško

Brdy, naše nejvyšší vnitrozemské pohoří, vás okouzlí zdejší přírodou s hlubokými lesy, ukrytými rybníčky i horskými vrchovišti. Do míst, kam dnes vede síť turistických a cyklistických značek, platil až do roku 2016 zákaz vstupu, jelikož většina pohoří patřila vojenskému újezdu. Ten zde byl zřízen už roku 1926 a noha civilisty sem prakticky nepronikla. Některé kouty Brd proto i dnes zůstávají zatím málo objevenými místy. Pojďte s námi objevit jejich tajuplná zákoutí, která můžete navštívit pěšky, na lyžích a v létě pak na kole.
V letošním roce oslaví CHKO Český kras již 50 let svého trvání. Chráněná krajiná oblast Český kras byla vyhlášena 12. dubna 1972, na rozloze 130 km2. Krajinu Českého krasu charakterizuje pestrý reliéf, zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků. Známé jsou zejména krasové kaňony, rokle a jeskyně či jeskynní systémy. V Českém krasu je téměř 700 jeskyní, z nichž pouze deset má délku větší než 300 metrů. Nejznámější je systém Koněpruských jeskyní na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb přes dva kilometry. Je to nejdelší jeskynní systém v Čechách